Мемориальный Ордер 16 Бюджет скачать

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Мемориальный Ордер 16 Бюджет скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Разное».

Мемориальный Ордер 16 Бюджет скачать.rar
Закачек 880
Средняя скорость 4045 Kb/s

Меморіальний ордер N 16 (та N 16 авт)

Бланки меморіального ордера N 16 (накопичувальна відомість позабалансового обліку) затверджено Наказом Державного казначейства України № 68 від 27.07.2000 «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання», та наказом № 117 від 05.06.2003 «Про затвердження змін до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання». У накопичувальній відомості ведеться облік надходження та вибуття в розрізі об’єктів позабалансового обліку. До граф 1-6 заносяться дані про надходження (одержання, надання, отримання тощо), а до граф 7-12 заносяться дані про вибуття (використання, списання, повернення, сплату тощо) об’єктів позабалансового обліку:

 • необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за договором оренди;
 • товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання, включаючи спецобладнання, придбане для використання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами;
 • товарно-матеріальні цінності, оплачені органом вищого рівня із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;
 • усі види обладнання і предметів тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни учбових закладів тощо;
 • витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами капітального будівництва, які були списані на результати виконання кошторису;
 • перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців;
 • заборгованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності;
 • списана дебіторська заборгованість;
 • бланки суворого обліку, що перебувають на зберіганні і видаються в підзвіт (квитанційні книжки, атестати, дипломи, бланки посвідчень тощо);
 • бланки суворої звітності у відповідності з переліками, затвердженими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;
 • путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій;
 • суми коштів загального та спеціального фондів, планові асигнування та зобов’язання установ, що утримуються із сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

На кінець кожного місяця наводиться вартість залишку об’єктів позабалансового обліку (графа 5) як результат підрахунків показників у цій графі на початок місяця, записів за поточний місяць у цій графі, а також у графах 8 і 11. При необхідності Накопичувальна відомість об’єктів позабалансового обліку продовжується додатковими аркушами такого самого змісту і формату.

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

Меморіальний ордер N 16 авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку. Складання меморіального ордера N 16 авт здійснюється аналогічно до порядку складання меморіального ордера N 16.

Детальніше дивіться бланки меморіального ордера № 16.


Меморіальний ордер N 16 (та N 16 авт). На этом данная статья подошла к завершению. Следите за обновлениями на нашем сайте. Получить дополнительную информацию, а также задать свои вопросы можно в комментариях.


Статьи по теме